Alexi Tan (Director) Kuo Chui (Action Director) Daniel Wu Shu Qi Chang Chen Liu Ye John Woo (Producer)
A bit boring - 4/10 (28 February 2008)