Ronny Yu (Director) Yuen Wo-Ping (Action Director) Jet Li Ngai Sing Shidou Nakamura Betty Sun Li Poon Hang-Sang (Cinematographer)
Career highs all round - 10/10 (29 March 2006)
Gordon Chan (Director) Andy Chin (Director) Danny Go (Director) Tung Wai (Action Director) Donnie Yen Zhou Xun Chen Kun Zhao Wei Betty Sun Li
Well acted and quite enjoyable - 7/10 (08 December 2008)