Wong Kar-Wai (Director, Writer, Producer) Tung Wai (Action Director) Tony Leung Chiu-Wai Zhang Ziyi Faye Wong Gong Li Maggie Cheung
Alexi Tan (Director) Kuo Chui (Action Director) Daniel Wu Shu Qi Chang Chen Liu Ye John Woo (Producer)
A bit boring - 4/10 (28 February 2008)
Very well rounded - 9/10 (27 May 2001)
Tsui Hark (Director, Writer) Yuen Bun (Action Director) Film Workshop (Production Company) Angelica Lee Isabella Leung Chang Chen
Tsui Hark's fall from grace - 4/10 (08 November 2008)
Wong Kar-Wai (Director, Writer, Producer) Yuen Wo-Ping (Action Director) Tony Leung Chiu-Wai Zhang Ziyi Chang Chen Zhao Ben-Shan
Incoherent and overblown - 3/10 (07 April 2013)