Chang Cheh (Director, Writer) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang
The best Chang Cheh I've seen so far - 9/10 (29 March 2003)
Shen Chiang (Director) Yuen Wo-Ping (Action Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Tsung Hua
Nice eye candy, not much else - 5/10 (31 August 2005)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung
Mediocre wu xia - 5/10 (06 November 2006)
Chang Cheh (Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang Ti Lung
Enjoyable wu xia - 8/10 (17 January 2006)
Great title - 4/10 (12 April 2008)
Chor Yuen (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Derek Yee Candice Yu Ching Li Karen Chan Wang Jung
Lau Kar-Leung (Director, Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Gordon Liu Yuko Mizuno Cheng Kang-Yeh Cheng Miu
Greatest martial arts film ever made? - 10/10 (10 November 2001)
Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang Tsung Hua
One of the best wu xia - 9/10 (29 May 2006)
Chor Yuen (Director) Tang Chia (Action Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Tsung Hua Yueh Hua
Difficult to follow but enjoyable - 8/10 (07 January 2003)
Ching Gong (Director) Shaw Brothers (Production Company) Tang Ching Li Ching Ku Feng Cheng Miu
Reviewed by Simon - 8/10 (09 February 2005)