Chang Cheh (Director, Writer) Lu Feng (Action Director) Robert Tai (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Li Yi-Min Dick Wei
Chang Cheh (Director) Kuo Chui (Action Director) Lu Feng (Action Director) Chiang Sheng (Action Director, Assistant Director) Chin Siu-Ho
Reasonably entertaining - 6/10 (25 September 2009)
Chang Cheh (Director, Writer) Lu Feng (Action Director) Robert Tai (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Sun Chien Lo Meng
Rather generic Shaolin film - 5/10 (19 January 2004)
Chang Cheh (Director, Writer) Lau Kar-Wing (Action Director) Chiang Sheng (Action Director, Assistant Director) Jimmy Wang Yu Ti Lung
Chang Cheh (Director, Writer) Lau Kar-Wing (Action Director) Chiang Sheng (Action Director, Assistant Director) Jimmy Wang Yu Ti Lung
Chang Cheh goes indie - 6/10 (18 February 2015)
Chang Cheh (Director, Writer) Kuo Chui (Action Director) Lu Feng (Action Director) Chiang Sheng (Action Director, Assistant Director)