Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Derek Yee Ching Li Wong Yu Tang Ching Ku Feng
If it ain't broke don't fix it - 7/10 (17 January 2006)
Chang Cheh (Director, Writer) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang
The best Chang Cheh I've seen so far - 9/10 (29 March 2003)
Chang Cheh (Director, Writer) Pao Hsueh-Li (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Lau Kar-Wing (Action Director) Chen Kuan-Tai Ching Li
Strong Chen Kuan-Tai vehicle - 7/10 (19 January 2004)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Liu Yung
Weak Chor Yuen/Ku Long collaboration - 5/10 (17 January 2006)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung
Mediocre wu xia - 5/10 (06 November 2006)
Chor Yuen (Director, Writer) Huang Pei-Chi (Action Director) Yuen Wah (Action Director) Yuen Bun (Action Director) Liu Yung Yueh Hua
A decent enough Chor Yuen/Ku Long film - 6/10 (16 January 2006)
Chor Yuen (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Derek Yee Candice Yu Ching Li Karen Chan Wang Jung
Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang Tsung Hua
One of the best wu xia - 9/10 (29 May 2006)
Chor Yuen (Director) Tang Chia (Action Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Tsung Hua Yueh Hua
Difficult to follow but enjoyable - 8/10 (07 January 2003)
Chor Yuen (Director, Writer) Huang Pei-Chi (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung
Entertaining fantasy - 8/10 (10 May 2003)