Sammo Hung (Director, Action Director) Chiu Cheung-Gwan (Action Director) Ti Lung Yeung Fan Cynthia Khan Ngai Sing Wong Kam-Kong
A remake of Chang Cheh's IRON BODYGUARD.

Third part of the Sam The Iron Bridge Trilogy:

. WHITE LOTUS CULT
. SAM THE IRON BRIDGE
. ONE-ARM HERO

Cheng Siu-Keung (Director, Cinematographer) Kuo Chui (Action Director) Do Siu-Chun Yip Chuen-Chan Fennie Yuen Ji Chun-Hua Cho Wing

First part of the Sam The Iron Bridge Trilogy:

. WHITE LOTUS CULT
. SAM THE IRON BRIDGE
. ONE-ARM HERO