Chang Cheh (Director, Writer) Wu Ma (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Lau Kar-Wing (Action Director) Chan Chuen (Action Director)
Great production values and lots of fun - 8/10 (19 January 2004)
Chang Cheh (Director, Writer) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang
The best Chang Cheh I've seen so far - 9/10 (29 March 2003)
Chang Cheh (Director, Writer) Pao Hsueh-Li (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Lau Kar-Wing (Action Director) Chen Kuan-Tai Ching Li
Strong Chen Kuan-Tai vehicle - 7/10 (19 January 2004)
Chor Yuen (Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Derek Yee Ling Yun
Lesser Chor Yuen/Gu Long work - 6/10 (29 March 2003)
Chang Cheh (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Lau Kar-Wing (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang
Too much fighting! - 6/10 (22 May 2004)
Chang Cheh (Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang Ti Lung
Enjoyable wu xia - 8/10 (17 January 2006)
Chang Cheh (Director, Writer) Lu Feng (Action Director) Robert Tai (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Li Yi-Min Dick Wei
aka ANGEL
Schizophrenic but fun - 5/10 (09 November 2010)
Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang Tsung Hua
One of the best wu xia - 9/10 (29 May 2006)
enjoy the ride (18 November 2001)

See also