Wong Kar-Wai (Director, Writer, Producer) Tung Wai (Action Director) Tony Leung Chiu-Wai Zhang Ziyi Faye Wong Gong Li Maggie Cheung
Good fun and great eye candy - 7/10 (26 October 2010)
Simple but effective - 9/10 (08 January 2006)