Stephen Chiau (Director) Yuen Wo-Ping (Action Director) Sammo Hung (Action Director) Yuen Wah Yuen Qiu Lam Tze-Chung Dung Chi-Wa Xing Yu
a love song to kung fu films - 8/10 (25 February 2005)