Pao Hsueh-Li (Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Danny Lee Sau-Yin
Early example of fantasy wu xia - 6/10 (18 April 2005)
Kuei Chih-Hung (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Kuan-Tai Karen Yip Tung Lam Lam Wai-Tiu
Sequel to The Teahouse - 4/10 (19 January 2004)
Chang Cheh (Director) Sun Chung (Director) Lau Kar-Wing (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company)
Not a classic, but good. - 7/10 (13 May 2006)
Pao Hsueh-Li (Director) Lau Kar-Wing (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Kuan-Tai
Reviewed by Simon - 4/10 (02 April 2006)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Lo Lieh
Pretty good stuff! - 7/10 (18 August 2007)
Pao Hsueh-Li (Director) Yuen Wo-Ping (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Wo-Fu Shih Szu David Chung Cheng Miu
Only film by star Chen Wo-Fu - 6/10 (19 January 2004)
Not that great - 6/10 (03 May 2003)
Pretty decent - 7/10 (09 April 2006)
Ho Meng-Hua (Director) Hsu Erh-Niu (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Kuan-Tai Ku Feng Frankie Wei-Hung Wong Yu
Solid action - 7/10 (22 May 2004)
Ching Gong (Director, Writer) Hua Shan (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Shih Szu Ku Feng
More remote decapitation fun - 6/10 (17 January 2006)