Lo Wei (Director, Writer) Han Ying-Chieh (Action Director) Golden Harvest (Production Company) Polly Kuan Sam Hui Liu Yung Angela Mao
Jimmy Wang Yu (Director, Writer) Kwan Hung (Action Director) Golden Harvest (Production Company) Lung Fei Tien Yeh Shieh Han Shan Mao
Lo Wei (Director, Writer) Han Ying-Chieh (Action Director) Golden Harvest (Production Company) Cheng Pei-Pei Au Wai James Tien Yuen Wah
aka KUNG FU GIRL.
Cheng Pei-Pei kicks Japanese ass - 6/10 (10 November 2012)
Huang Feng (Director) Sammo Hung (Action Director) Chan Chuen (Action Director) Golden Harvest (Production Company) Angela Mao Jhoon Rhee

See also