Cheung Hoi-Ching (Director) Brandy Yuen (Action Director) Hsu Hsia (Action Director) Austin Wai (Action Director) Yuen Biao Cheung Man Wu Ma
Tony Liu (Director) Hsu Hsia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Kuan-Tai Wang Lung-Wei Yuen Tak Candy Wen
aka THREE EVIL MASTERS
Great kung fu, ok movie - 5/10 (10 September 2003)