Hua Shan (Director) Hsu Hsia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Jason Pai Piao Liu Yung Kwan Fung Yeung Jing-Jing
Very entertaining! - 8/10 (09 June 2008)
Hua Shan (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Danny Lee Sau-Yin Wang Hsieh Yuen Man-Tzu
aka THE SUPER INFRAMAN
Hua Shan (Director) Benz Kong (Action Director) Lau Chi-Ho (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Leslie Cheung Chen Kuan-Tai
Fun fantasy wuxia - 7/10 (11 October 2003)
Hua Shan (Director) Tang Tak-Cheung (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Jason Pai Piao Liu Yu-Po Wang Jung Chen Szu-Chia
Fun fantasy wu xia, 80's style - 7/10 (24 May 2007)
Hua Shan (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Lin Chen-Chi Ku Feng Norman Tsui Lily Li Li-Li
Ching Gong (Director) Tung Shao-Yung (Director, Cinematographer) Ching Siu-Tung (Action Director) Liang Shao-Tsung (Action Director)
Classic epic - 10/10 (27 February 2006)
Ching Gong (Director, Writer) Hua Shan (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Shih Szu Ku Feng
More remote decapitation fun - 6/10 (17 January 2006)
Hua Shan (Director) Yuen Wo-Ping (Action Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Tsung Hua Liu Yung
Great story and decent fight scenes - 8/10 (22 February 2004)

See also