Teddy Chen (Director) Donnie Yen (Action Director) Yuen Bun (Action Director) Yan Hua (1) (Action Director) Tung Wai (Action Director) Xing Yu
Martial arts are for killing - 7/10 (11 March 2015)
Douglas Kung (Director) Ken Yip Wing-Kin (Action Director) Kit Cheung (Action Director) Gordon Liu Fan Siu-Wong Shi Xiao-Hu Jacky Woo
Enjoyable throwback - 7/10 (21 January 2006)