Chang Peng-Yi (Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Lo Meng Chen Szu-Chia Lily Li Li-Li
Nice Gu Long adaptation - 7/10 (06 February 2007)
Chor Yuen (Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Derek Yee Ling Yun
Lesser Chor Yuen/Gu Long work - 6/10 (29 March 2003)
Chor Yuen (Director) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Derek Yee Lisa Wong
Good Chor Yuen/Gu Long film - 7/10 (06 March 2007)
Chor Yuen (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Fu Sheng Jason Pai Piao Derek Yee Ku Feng Yueh Hua
Reviewed by Simon - 7/10 (19 January 2004)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Ku Feng
Reviewed by Simon - 8/10 (19 January 2004)
Lo Wei (Director, Producer) Luk Chuen (Action Director) Jackie Chan (Action Director) James Tien Bruce Leung Siu-Lung Wang Ping
Pretty decent - 7/10 (09 April 2006)
Lo Wei (Director, Producer) Hsu Feng Jackie Chan Sin Il-Ryong Tung Lam Ku Long (Writer)
Blah - 5/10 (23 February 2003)

See also