Wei Han-Tao (Director) Stephen Shin (Director, Writer) Benz Kong (Action Director) Ray Lui Zhang Feng-Yi Gong Li Rosamund Kwan Lau Shun
Hong Kong/Mainland co-production. Two part movie.