Lo Lieh (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Gordon Liu Kara Hui Lam Fai-Wong Wang Lung-Wei
Classic - 9/10 (12 November 2001)
Lau Kar-Leung (Director, Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Hsiao Ho Kara Hui Lo Lieh Wong Ching-Ho Lam Fai-Wong
Great martial arts - 8/10 (22 May 2004)
Chang Cheh (Director, Writer) Wu Ma (Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang Fu Sheng Chi Kuan-Chun Li Yi-Min Shan Mao
John Lo Mar (Director) Ching Siu-Tung (Action Director) Tony Leung Siu-Hung (Action Director) Hau Chiu-Sing (Action Director) Lam Fai-Wong
Hua Shan (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Lin Chen-Chi Ku Feng Norman Tsui Lily Li Li-Li
Tony Liu (Director) Hsu Hsia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Kuan-Tai Wang Lung-Wei Yuen Tak Candy Wen
aka THREE EVIL MASTERS
Great kung fu, ok movie - 5/10 (10 September 2003)
Ho Meng-Hua (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Ping Yueh Hua Norman Tsui Lo Lieh Lam Fai-Wong
Imaginative fights - 6/10 (22 May 2004)