Lau Kar-Leung (Director, Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Gordon Liu Lo Lieh Wilson Tong Lau Kar-Wing Lee Hoi-Sang
Essential for kung fu fans - 7/10 (08 June 2003)
Lau Kar-Wing (Director, Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Fu Sheng Cheung Chin-Pang Wang Lung-Wei Gordon Liu
Great action, mixed comedy - 7/10 (21 July 2005)
Lau Kar-Leung (Director, Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Kuan-Tai Gordon Liu Lily Li Li-Li Lau Kar-Wing
Young Wong Fei Hung - 8/10 (23 August 2004)
Lau Kar-Leung (Director, Action Director) Lau Kar-Wing (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Wu Jing Gordon Liu
Sammo Hung (Director, Action Director) Golden Harvest (Production Company) Leung Kar-Yan Casanova Wong Dean Shek Fung Hak-On
Classic showcase of Wing Chun - 7/10 (04 October 2012)
Sammo Hung (Director, Action Director) Golden Harvest (Production Company) Yuen Biao Lau Kar-Wing Leung Kar-Yan Karl Maka Lee Hoi-Sang
Jimmy Wang Yu (Director, Writer) Lau Kar-Wing (Action Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Kam Kong Doris Lung Lung Fei Shieh Han
aka One-Armed Boxer vs. Flying Guillotine