Wang Feng (Director) Liang Shao-Tsung (Action Director) Lee Ka-Ting (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Shih Chung-Tien
Dull Wong Fei Hung film - 3/10 (10 February 2006)