Taylor Wong (Director) Yuen Wah (Action Director) Andy Lau Joey Wang Nat Chan Mui Siu-Wai Wong Jing (Writer)
Mostly Harmless (02 August 2001)
Lau Sze-Yue (Director) Benz Kong (Action Director) Poon Kin-Gwan (Action Director) Stephen Chiau Bill Tung Stanley Fung Amy Yip
Funny remake of "Where's Officer Tuba?" - 7/10 (03 February 2002)
Teddy Chen (Director) Yuen Tak (Action Director) Dion Lam (Action Director) Tony Leung Ka-Fai Rosamund Kwan Ellen Chan Mui Siu-Wai Wu Fung
aka. ALIEN WIFE
Lau Kar-Wing (Director) Ridley Tsui (Action Director) Xiong Xin-Xin (Action Director) Sammo Hung Karl Maka Carrie Ng Wu Fung Ni Kuang
Flawed but fun (18 July 2001)
Fantastic comedy - 9/10 (03 February 2002)