Chor Yuen (Director) Yuen Wah (Action Director) Yuen Bun (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Candice Yu Nancy Hu Alex Man
Tony Liu (Director, Action Director, Writer) Shaw Brothers (Production Company) Leung Kar-Yan Liu Yung Nancy Hu Ku Feng Lo Meng Lo Lieh
Some fun carnage at the end - 6/10 (19 January 2004)