Ching Siu-Tung (Director, Action Director) Yuen Bun (Action Director) Ma Yuk-Sing (Action Director) Cheung Yiu-Sing (Action Director)
Mediocre - 5/10 (23 October 2005)