King Hu (Director, Writer, Editor) Han Ying-Chieh (Action Director) Poon Yiu-Kwan (Action Director) Hsu Feng Shih Jun Pai Ying Tien Peng
Greatest martial arts film of all time? - 10/10 (25 April 2006)
Huang Feng (Director, Writer) Sammo Hung (Action Director) Golden Harvest (Production Company) Chang Yi Woo Gam Pai Ying Chin Yuet-Sang
Huang Feng (Director) Sammo Hung (Action Director) Golden Harvest (Production Company) Angela Mao Carter Wong Pai Ying Whang In-Shik
For martial arts fans - 7/10 (07 October 2006)
Huang Feng (Director) Sammo Hung (Action Director) Golden Harvest (Production Company) Chang Yi Angela Mao Pai Ying Wu Ching-Erh Liu Ah-Na
Watchable. - 5/10 (17 October 2008)
Huang Feng (Director) Han Ying-Chieh (Action Director) Sammo Hung (Action Director) Golden Harvest (Production Company) Angela Mao Pai Ying
Worth a look - 7/10 (18 July 2009)
Lo Wei (Director, Writer) Han Ying-Chieh (Action Director) Sammo Hung (Action Director) Golden Harvest (Production Company) Nora Miao
Li Jia (Director) Blacky Ko (Action Director) Hsieh Hsing (Action Director) Tien Peng Pai Ying Wang Ping Woo Gam Shut Chung-Tin
King Hu (Director, Writer) Sammo Hung (Action Director) Hsu Feng Pai Ying Roy Chiao Han Ying-Chieh Yuen Biao