Lo Wei (Director, Writer, Producer) Han Ying-Chieh (Action Director) Jackie Chan Nora Miao Chen Sing Chiang Kam Liu Ping Pan Lei (Writer)
Pan Lei (Director, Writer) Shaw Brothers (Production Company) Liu Ping Chu Jing Go Ming
Decent swordplay film - 6/10 (15 April 2006)
Pan Lei (Director, Writer) Jimmy Wang Yu (Director, Action Director) Kwan Hung (Action Director) Chen Pei-Ling Wang Lai Got Heung-Ting
Nearly great, but awful action - 7/10 (10 April 2007)