Patrick Yau (Director) Yuen Bun (Action Director) Milkyway Image (Production Company) Lau Ching-Wan Simon Yam Ruby Wong Hui Siu-Hung
More interesting than enjoyable - 7/10 (12 July 2006)
Patrick Yau (Director) Yuen Bun (Action Director) Milkyway Image (Production Company) Takeshi Kaneshiro Carman Lee Bin Yue-Man Ken Choi
Quirky, cool tale of damaged characters - 8/10 (06 January 2013)