Cheung Hoi-Ching (Director) Brandy Yuen (Action Director) Hsu Hsia (Action Director) Austin Wai (Action Director) Yuen Biao Cheung Man Wu Ma