Tony Liu (Director, Action Director, Writer) Yuen Tak (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Goo Goon-Chung Lo Meng
Well realised fantasy wu-xia - 7/10 (05 January 2006)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Wong Yu Tang Ching Goo Goon-Chung Ku Feng
If it ain't broke don't fix it - 7/10 (17 January 2006)
Pao Hsueh-Li (Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Danny Lee Sau-Yin
Early example of fantasy wu xia - 6/10 (18 April 2005)
Simple but effective - 8/10 (25 June 2005)
Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Shaw Yin-Yin Wang Hsieh
Better than Big Brother Cheng - 7/10 (21 May 2006)
Kuei Chih-Hung (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Kuan-Tai Karen Yip Tung Lam Lam Wai-Tiu
Sequel to The Teahouse - 4/10 (19 January 2004)
Decent enough horror/exploitation film - 6/10 (25 February 2004)
Chang Cheh (Director, Writer) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang
The best Chang Cheh I've seen so far - 9/10 (29 March 2003)
Chang Cheh (Director) Sun Chung (Director) Lau Kar-Wing (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company)
Not a classic, but good. - 7/10 (13 May 2006)
Hua Shan (Director) Hsu Hsia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Jason Pai Piao Liu Yung Kwan Fung Yeung Jing-Jing
Very entertaining! - 8/10 (09 June 2008)

See also