Pao Hsueh-Li (Director) Lau Kar-Wing (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Kuan-Tai
Reviewed by Simon - 4/10 (02 April 2006)
Chang Cheh (Director, Writer) Kuo Chui (Action Director) Lu Feng (Action Director) Chiang Sheng (Action Director) Lung Tien-Hsiang Wang Li
Standard Venoms stuff - 6/10 (21 August 2006)
Chor Yuen (Director) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Derek Yee Lisa Wong
Good Chor Yuen/Gu Long film - 7/10 (06 March 2007)
Tsui Siu-Ming (Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Austin Wai Chen Kuan-Tai Ku Feng
Enjoyable - 8/10 (24 September 2006)
Kuei Chih-Hung (Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Wang Jung Hon Gwok-Choi Gordon Liu Linda Chu
Watchable, nothing more - 3/10 (03 June 2006)
Chang Cheh (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Jimmy Wang Yu Lo Lieh
aka THE GIRL WITH THE THUNDERBOLT KICK
Chang Cheh (Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang Ti Lung
Enjoyable wu xia - 8/10 (17 January 2006)
Great title - 4/10 (12 April 2008)
Chang Cheh (Director, Writer) Lu Feng (Action Director) Robert Tai (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Li Yi-Min Dick Wei
Chor Yuen (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Derek Yee Candice Yu Ching Li Karen Chan Wang Jung

See also