Mou Tun-Fei (Director) Shaw Brothers (Production Company) Jason Pai Piao Yueh Hua Shih Szu
Better than average - 7/10 (12 May 2005)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Derek Yee Ching Li Wong Yu Tang Ching Ku Feng
If it ain't broke don't fix it - 7/10 (17 January 2006)
Lo Lieh (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Gordon Liu Kara Hui Lam Fai-Wong Wang Lung-Wei
Classic - 9/10 (12 November 2001)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung
Mediocre wu xia - 5/10 (06 November 2006)
Chang Cheh (Director, Writer) Kuo Chui (Action Director) Lu Feng (Action Director) Chiang Sheng (Action Director) Lung Tien-Hsiang Wang Li
Standard Venoms stuff - 6/10 (21 August 2006)
Chang Cheh (Director, Writer) Lu Feng (Action Director) Robert Tai (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Li Yi-Min Dick Wei
Chor Yuen (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Fu Sheng Jason Pai Piao Derek Yee Ku Feng Yueh Hua
Reviewed by Simon - 7/10 (19 January 2004)
Chang Cheh (Director) Lu Feng (Action Director) Chiang Sheng (Action Director) Kuo Chui (Action Director) Shaw Brothers (Production Company)
Great, once it gets going - 8/10 (25 September 2005)
Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Wong Yu Lo Lieh Ku Feng Chen Kuan-Tai Chan Shen
Sun Chung gets it right again - 7/10 (28 January 2007)
Lau Kar-Leung (Director, Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Gordon Liu Kara Hui Hsiao Ho Dang Wai-Ho Wong Ching-Ho
Largely misconceived sequel - 6/10 (19 January 2004)

See also