Mou Tun-Fei (Director) Shaw Brothers (Production Company) Jason Pai Piao Yueh Hua Shih Szu
Better than average - 7/10 (12 May 2005)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Wong Yu Tang Ching Goo Goon-Chung Ku Feng
If it ain't broke don't fix it - 7/10 (17 January 2006)
Lo Lieh (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Gordon Liu Kara Hui Lam Fai-Wong Wang Lung-Wei
Classic - 9/10 (12 November 2001)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung
Mediocre wu xia - 5/10 (06 November 2006)
Chang Cheh (Director, Writer) Kuo Chui (Action Director) Lu Feng (Action Director) Chiang Sheng (Action Director) Lung Tien-Hsiang Wang Li
Standard Venoms stuff - 6/10 (21 August 2006)
Chang Cheh (Director, Writer) Lu Feng (Action Director) Robert Tai (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Li Yi-Min Dick Wei
Chor Yuen (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Fu Sheng Jason Pai Piao Derek Yee Ku Feng Yueh Hua
Reviewed by Simon - 7/10 (19 January 2004)
Chang Cheh (Director) Lu Feng (Action Director) Chiang Sheng (Action Director) Kuo Chui (Action Director) Shaw Brothers (Production Company)
Great, once it gets going - 8/10 (25 September 2005)
Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Wong Yu Lo Lieh Ku Feng Chen Kuan-Tai Chan Shen
Sun Chung gets it right again - 7/10 (28 January 2007)
Lau Kar-Leung (Director, Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Gordon Liu Kara Hui Hsiao Ho Dang Wai-Ho Wong Ching-Ho
Largely misconceived sequel - 6/10 (19 January 2004)

See also