Surprisingly violent swordplay film - 8/10 (19 February 2007)
Ngai Hoi-Fung (Director) Jackie Chan (Action Director) Corey Yuen (Action Director) Chiang Kam (Action Director) Chen Hung-Lieh Shu Pei-Pei
Actually quite good - 6/10 (16 July 2008)
Surprisingly mediocre - 4/10 (24 July 2007)
Ching Gong (Director) Tung Shao-Yung (Director, Cinematographer) Ching Siu-Tung (Action Director) Liang Shao-Tsung (Action Director)
Classic epic - 10/10 (27 February 2006)
Sun Chung (Director) Hsu Erh-Niu (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Shu Pei-Pei Wang Hsieh Tung Lam Cheng Miu Chan Shen
Nice bit of swordplay - 7/10 (15 October 2006)
Hsu Tseng-Hung (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ching Li Chang Yi Helen Ma Tien Feng Shu Pei-Pei
Worth a watch for fans of the genre - 7/10 (30 April 2007)
Fairly good for the time - 6/10 (25 July 2007)
Ching Gong (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Jimmy Wang Yu Li Ching
Decent enough - 6/10 (07 February 2005)
Near-masterpiece - 9/10 (18 June 2004)