Brandy Yuen (Director, Action Director) Arthur Wong (Director) Chris Lee (Action Director) Tony Leung Siu-Hung (Action Director) Yueh Hua
Nice stunts - 7/10 (06 March 2002)

Third part of the Sam The Iron Bridge Trilogy:

. WHITE LOTUS CULT
. SAM THE IRON BRIDGE
. ONE-ARM HERO

Fung Pak-Yuen (Director) Jacky Yeung Tak-Ngai (Action Director) Kuo Chui (Action Director) Dang Chiu-Yau (Action Director) Do Siu-Chun

Second part of the Sam The Iron Bridge Trilogy:

. WHITE LOTUS CULT
. SAM THE IRON BRIDGE
. ONE-ARM HERO

Wei Han-Tao (Director) Stephen Shin (Director, Writer) Benz Kong (Action Director) Ray Lui Zhang Feng-Yi Gong Li Rosamund Kwan Lau Shun
Hong Kong/Mainland co-production. Two part movie.
Cheng Siu-Keung (Director, Cinematographer) Kuo Chui (Action Director) Do Siu-Chun Yip Chuen-Chan Fennie Yuen Ji Chun-Hua Cho Wing

First part of the Sam The Iron Bridge Trilogy:

. WHITE LOTUS CULT
. SAM THE IRON BRIDGE
. ONE-ARM HERO