Li Jia (Director) Suen Shu-Pau (Action Director) Su Chen-Ping (Action Director) Suen San-Cheung (Action Director) Wang Kuan-Hsiung Kao Chin
David Chiang (Director) Suen Shu-Pau (Action Director) Suen San-Cheung (Action Director) Philip So Yuen-Fung (Action Director) Eric Tsang
a very silly film - 7/10 (29 August 2009)