King Hu (Director, Writer, Editor) Wu Ming-Tsai (Action Director) Hsu Feng Tung Lam (Assistant Director) Paul Chun Suen Yuet Shih Jun