Chang Cheh (Director, Writer) Wu Ma (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Lau Kar-Wing (Action Director) Chan Chuen (Action Director)
Great production values and lots of fun - 8/10 (19 January 2004)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Derek Yee Ching Li Wong Yu Tang Ching Ku Feng
If it ain't broke don't fix it - 7/10 (17 January 2006)
Pao Hsueh-Li (Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Danny Lee Sau-Yin
Early example of fantasy wu xia - 6/10 (18 April 2005)
Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Ping Wang Chung
Better than Big Brother Cheng - 7/10 (21 May 2006)
Kuei Chih-Hung (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Kuan-Tai Karen Yip Tung Lam Lam Wai-Tiu
Sequel to The Teahouse - 4/10 (19 January 2004)
Chang Cheh (Director, Writer) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang
The best Chang Cheh I've seen so far - 9/10 (29 March 2003)
Chang Cheh (Director, Writer) Pao Hsueh-Li (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Lau Kar-Wing (Action Director) Chen Kuan-Tai Ching Li
Strong Chen Kuan-Tai vehicle - 7/10 (19 January 2004)
Jimmy Wang Yu (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Lo Lieh Wang Ping Chiu Hung
Dated, but a classic - 8/10 (11 November 2004)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Liu Yung
Weak Chor Yuen/Ku Long collaboration - 5/10 (17 January 2006)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung
Mediocre wu xia - 5/10 (06 November 2006)

See also