Chang Cheh (Director) Tang Chia (Action Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chang Pei-Shan
Good Sister, Bad Sister - 7/10 (05 December 2012)
Chang Cheh (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Fu Sheng Lo Dik
Chang Cheh does new wave fantasy - 6/10 (19 January 2004)
Ho Meng-Hua (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang Lo Lieh Michael Chan Chen Ping
Would have made a good Bruce Lee film - 4/10 (19 January 2004)
Ching Gong (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Jimmy Wang Yu Li Ching
Decent enough - 6/10 (07 February 2005)
Ho Meng-Hua (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chen Ping Yueh Hua Norman Tsui Lo Lieh Lam Fai-Wong
Imaginative fights - 6/10 (22 May 2004)
Chang Cheh (Director, Writer) Wu Ma (Director) Pao Hsueh-Li (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Tung Lam
A winner - 7/10 (19 January 2004)
Chang Cheh (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Chin Ping
Chang Cheh (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung
Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Fu Sheng Ku Feng
Chang Cheh (Director) Pao Hsueh-Li (Director) Wu Ma (Director) Lau Kar-Leung (Action Director) Tang Chia (Action Director) Ti Lung David Chiang

See also