Jimmy Wang Yu (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Lo Lieh Wang Ping Chiu Hung
Dated, but a classic - 8/10 (11 November 2004)
Chang Cheh (Director, Writer) Lau Kar-Leung (Action Director) Lau Kar-Wing (Action Director) Tang Chia (Action Director) David Chiang
Hsu Tseng-Hung (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ching Li Chang Yi Helen Ma Tien Feng Shu Pei-Pei
Worth a watch for fans of the genre - 7/10 (30 April 2007)
Chang Cheh (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung

See also