Pao Hsueh-Li (Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Danny Lee Sau-Yin
Early example of fantasy wu xia - 6/10 (18 April 2005)
Chor Yuen (Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Derek Yee Ling Yun
Lesser Chor Yuen/Gu Long work - 6/10 (29 March 2003)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Ku Feng
Reviewed by Simon - 8/10 (19 January 2004)
Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang Tsung Hua
One of the best wu xia - 9/10 (29 May 2006)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Lo Lieh
Pretty good stuff! - 7/10 (18 August 2007)
Chor Yuen (Director, Writer) Huang Pei-Chi (Action Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Ku Feng
Very beautiful and quite enjoyable - 7/10 (22 May 2004)

See also