Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Fu Sheng Ku Feng
Good story, needed better fights - 7/10 (31 July 2005)
Chor Yuen (Director) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Derek Yee Lisa Wong
Good Chor Yuen/Gu Long film - 7/10 (06 March 2007)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) David Chiang Ching Li Wang Chung Chen Ping
Reviewed by Simon - 3/10 (04 September 2008)
Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Wong Yu Ku Feng Wang Lung-Wei Angie Chiu
Nearly classic - 8/10 (14 August 2006)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Fu Sheng Wu Wei-Kuo Wang Jung Candy Wen
a pretty solid piece of wu xia - 7/10 (21 April 2006)

See also