Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Wong Yu Tang Ching Goo Goon-Chung Ku Feng
If it ain't broke don't fix it - 7/10 (17 January 2006)
Chor Yuen (Director, Writer) Tang Chia (Action Director) Huang Pei-Chi (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung
Mediocre wu xia - 5/10 (06 November 2006)
Chor Yuen (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Fu Sheng Jason Pai Piao Derek Yee Ku Feng Yueh Hua
Reviewed by Simon - 7/10 (19 January 2004)
Sun Chung (Director) Tang Chia (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Wong Yu Lo Lieh Ku Feng Chen Kuan-Tai Chan Shen
Sun Chung gets it right again - 7/10 (28 January 2007)
Ho Meng-Hua (Director) Tang Chia (Action Director) Tang Tak-Cheung (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Wong Yu Nau Nau
Bad, but perhaps enjoyable anyway - 4/10 (19 August 2005)

See also