Zhang Xin-Yan (Director, Editor) Yue Hoi (Action Director) Jet Li Yu Cheng-Hui Ting Lam Ji Chun-Hua