Lu Chun (Director) Hu Peng (Director) Ting Ying Baak Yue
Doesn't suck, but isn't that hot. - 5/10 (15 June 2007)
aka THE YOUNG AVENGERESS
Good 60's swordplay - 7/10 (08 June 2007)