He Ping (Director, Writer) Tung Wai (Action Director) Tony Leung Siu-Hung (Action Director) Jiang Wen Nakai Kiichi Zhao Wei Wang Xue-Qi