Benny Chan (Director) Corey Yuen (Action Director) Yuen Tak (Action Director) Nicky Li (Action Director) Andy Lau Nicholas Tse Fan Bing-Bing
nicely made - 8/10 (19 December 2011)
Stephen Chiau (Director) Yuen Wo-Ping (Action Director) Sammo Hung (Action Director) Dung Chi-Wa Chiu Chi-Ling Xing Yu Danny Chan Lam Suet
a love song to kung fu films - 8/10 (25 February 2005)
Good fun and great eye candy - 7/10 (26 October 2010)
aka FLASH POINT
Hard boiled - 8/10 (26 October 2010)
Excellent kung fu film - 9/10 (26 October 2010)
Teddy Chen (Director) Donnie Yen (Action Director) Yuen Bun (Action Director) Yan Hua (1) (Action Director) Tung Wai (Action Director) Xing Yu
Martial arts are for killing - 7/10 (11 March 2015)