Chang Peng-Yi (Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Ti Lung Lo Meng Chen Szu-Chia Lily Li Li-Li
Nice Gu Long adaptation - 7/10 (06 February 2007)
Tsui Siu-Ming (Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Austin Wai Chen Kuan-Tai Ku Feng
Enjoyable - 8/10 (24 September 2006)
Yuen Wo-Ping (Director) Yuen Shun-Yi (Action Director) Yuen Yat-Choh (Action Director) Brandy Yuen (Action Director) Leung Kar-Yan Huang Ha
The story of Huo Yuan-Jia, later also made into FEARLESS starring Jet Li, and the inspiration for FIST OF FURY and FIST OF LEGEND.