Shen Chiang (Director) Yuen Wo-Ping (Action Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Tsung Hua
Nice eye candy, not much else - 5/10 (31 August 2005)
Shen Chiang (Director) Yuen Wo-Ping (Action Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Shih Szu Lo Lieh
highly enjoyable swordplay film - 8/10 (06 October 2003)
Chor Yuen (Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Yuen Wo-Ping (Action Director) Shaw Brothers (Production Company) Tsung Hua

See also