Benny Chan (Director, Writer) Ma Yuk-Sing (Action Director) Nicky Li (Action Director) Aaron Kwok Shu Qi Wu Jing Zhang Jing-Chu Ngai Sing
Not quite as bad as Black Mask 2 - 3/10 (26 April 2012)
Alan Mak (Director, Writer) Felix Chong (Director, Writer) Jack Wong (Action Director) Lau Ching-Wan Louis Koo Daniel Wu Zhang Jing-Chu
Tsui Hark (Director, Writer) Lau Kar-Leung (Action Director) Tung Wai (Action Director) Xiong Xin-Xin (Action Director) Leon Lai Lu Yi