Simple but effective - 9/10 (08 January 2006)
Chen Kaige (Director, Writer, Producer) Liu Jia-Cheng (Action Director) Gong Li Zhang Feng-Yi Li Xue-Jian Wang Zhi-Wen Zhou Xun
Wong Kar-Wai (Director, Writer, Producer) Yuen Wo-Ping (Action Director) Tony Leung Chiu-Wai Zhang Ziyi Chang Chen Zhao Ben-Shan
Incoherent and overblown - 3/10 (07 April 2013)