Released to cinemas in 3D
Looks good, but lacks substance - 5/10 (21 April 2012)
Gordon Chan (Director) Andy Chin (Director) Danny Go (Director) Tung Wai (Action Director) Donnie Yen Zhou Xun Chen Kun Zhao Wei Betty Sun Li
Well acted and quite enjoyable - 7/10 (08 December 2008)
Beautiful, tragic fantasy - 8/10 (21 April 2013)
Lovely to look at - 7/10 (03 December 2006)
Chen Kaige (Director, Writer, Producer) Liu Jia-Cheng (Action Director) Gong Li Zhang Feng-Yi Li Xue-Jian Wang Zhi-Wen Zhou Xun
Yuen Wo-Ping (Director) Yuen Cheung-Yan (Action Director) Yuen Shun-Yi (Action Director) Zhao Wen-Zhao Zhou Xun Jay Chou Michelle Yeoh
Maybe worth a look - 6/10 (02 December 2010)