Peter Jackson (Director, Production Company, Writer, Producer, Cinematographer, Editor) Terry Potter Pete O'Herne Craig Smith
Peter Jackson (Director, Writer, Producer) Fran Walsh (Writer)
Black, Black, Black - 10/10 (13 October 2005)
Chen Kaige (Director, Writer, Producer) Liu Jia-Cheng (Action Director) Gong Li Zhang Feng-Yi Li Xue-Jian Wang Zhi-Wen Zhou Xun
Jackie Chan (Director, Action Director, Writer, Producer, Editor, Cinematographer, Soundtrack) Yao Xingtong Kwon Sang-Woo
Jackie Chan (Director, Action Director, Writer, Producer, Cinematographer) Anna Yao Xing-Tong Kwon Sang-Woo Zhang Lan-Xin Shu Qi
Messy but ultimately entertaining - 7/10 (22 June 2014)